01.03.2018

Zasady tworzenia oficjalnych dokumentów do pracy

01.03.2018

W czasie, gdy staramy się o pracę, a także po podjęciu zatrudnienia, musimy tworzyć oficjalne dokumenty, takie jak CV, podanie o pracę czy wypowiedzenie. Każdy z nich przygotowujemy w określonym celu, starając się spełnić wymogi formalne.

Czy Twoje CV mieści się na 1 stronie?

Po co tworzymy list motywacyjny? Jak pisać list otwarty? Zadajemy sobie tego typu pytania w wielu sytuacjach zawodowych. Przestrzeganie reguł podczas przygotowywania pism sprzyja budowaniu korzystnego wizerunku w pracy, a także zapobiega konfliktom. Dokumenty, które musimy dostarczyć pracodawcy, to np.:  

  • Życiorys

W CV muszą znaleźć się m.in. nasze dane osobowe i informacje dotyczące przebiegu kariery zawodowej oraz wykształcenia, jakie zdobyliśmy. Profesjonalny życiorys powinien cechować się również poprawnością i przejrzystym układem. Ważne, by treść dokumentu odpowiadała wymaganiom wskazanym w ofercie pracy. Narzędziem pomocnym w tworzeniu CV jest kreator Pracuj.pl: https://cv.pracuj.pl.  

  • List motywacyjny

W liście motywacyjnym potencjalny pracodawca powinien znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego warto nas zatrudnić. Ważne, by nie powielać w dokumencie treści zamieszczonych w CV, ale umiejętnie je rozwinąć.

Dobry list motywacyjny

  • Podanie o pracę

List motywacyjny piszemy w odpowiedzi na konkretną ofertę. Podanie o pracę przygotowujemy wtedy, gdy firma aktualnie nie prowadzi rekrutacji. Dostarczając taki dokument, wychodzimy z inicjatywą i prezentujemy postawę proaktywną – cenioną przez pracodawców.

Jak napisać podanie o pracę?

  • List referencyjny

Dostarczenie referencji to jeden z wymogów rekrutacyjnych, które musimy spełnić, gdy oczekuje tego potencjalny pracodawca. Autorem takiego dokumentu może być nasz poprzedni przełożony czy promotor pracy naukowej, jeśli rozpoczynamy karierę po studiach.

Jak stworzyć dobry list referencyjny?

  • Wniosek o urlop

Harmonogram urlopów obowiązujący w zakładzie pracy ustala pracodawca i to on decyduje, kiedy skorzystamy z dni wolnych. Przed rozpoczęciem urlopu musimy złożyć wniosek. Powinny znaleźć się w nim takie informacje jak nasze imię i nazwisko oraz preferowana data rozpoczęcia i zakończenia płatnej przerwy w pracy.

  • List otwarty

Pisanie listu otwartego to sposób, w jaki np. związki zawodowe komunikują się z pracodawcą w sytuacji konfliktu. Takie dokumenty są publikowane np. na stronie internetowej organizacji związkowej czy na łamach gazetki zakładowej. Forma jest taka sama, jak w przypadku innych listów oficjalnych. W dokumencie powinny znaleźć się dane nadawcy i adresata, data oraz podpis.

  • Wypowiedzenie

Chcąc rozwiązać umowę o pracę, możemy złożyć wypowiedzenie. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej. W dokumencie powinny znaleźć się m.in.: nasze dane osobowe, długość okresu wypowiedzenia oraz podpisy stron

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Profesjonalny życiorys i prawidłowo napisane podanie o pracę mogą stać się dla nas przepustką do kariery.