21.12.2017

Wykształcenie niepełne wyższe – czy można wpisać do CV?

21.12.2017

Uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów nie jest równoznaczne z ukończeniem studiów i zdobyciem tytułu magistra. Przysługuje on dopiero po obronie pracy. Możemy wspomnieć w CV, że studiowaliśmy na określonym kierunku, nawet jeśli ostatni egzamin wciąż przed nami. Powinniśmy jednak zaznaczyć, że uzyskaliśmy absolutorium, a nie tytuł naukowy.   

Kwalifikacje w CV

Wykształcenie kierunkowe może być warunkiem koniecznym do podjęcia pracy w zawodzie. Uprawnienia nabywane wraz z otrzymaniem dyplomu ukończenia uczelni są niezbędne, jeśli zamierzamy pracować np. w charakterze nauczyciela, architekta czy doradcy podatkowego. W przypadku innych profesji ukończenie studiów również ma znaczenie, ponieważ w toku nauki zdobywamy wiedzę i umiejętności przydatne lub niezbędne w pracy. Pracodawcy przykładają wagę przede wszystkim do doświadczenia i umiejętności, ale studia również się liczą.   

Ukończenie studiów magisterskich bez obrony

Nie możemy napisać w życiorysie, że jesteśmy absolwentami studiów magisterskich na określonym kierunku, jeśli nie obroniliśmy pracy. Posługiwanie się tytułem, którego nie posiadamy, jest nieuzasadnione i stanowi próbę wprowadzenia potencjalnego pracodawcy w błąd. Nie ma znaczenia fakt, że termin obrony przypada niebawem. Najbezpieczniejszym, a zarazem najuczciwszym rozwiązaniem jest zaznaczenie w CV, że uzyskaliśmy absolutorium. Dodatkowo możemy podać planowaną datę obrony.   

Jakie wykształcenie po studiach licencjackich?

Polskie szkolnictwo wyższe funkcjonuje w ramach systemu bolońskiego opartego na trzech poziomach kształcenia: studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich, który obronił pracę lub zdał egzamin licencjacki, posiada wykształcenie wyższe. Może kontynuować naukę na studiach magisterskich albo podyplomowych.

Zdobycie tytułu licencjata nie jest równoznaczne z uzyskaniem praw do wykonywania niektórych zawodów. Aby pracować w charakterze nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej, trzeba ukończyć studia II stopnia. Osoba posiadająca tytuł licencjata może podjąć pracę wyłącznie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001575).         

Nieprawdziwe informacje w CV – konsekwencje

Zgodnie z art. 286 kodeksu karnego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553), kłamstwo dotyczące kwalifikacji jest wykroczeniem. Staje się przestępstwem z chwilą pobrania pierwszego wynagrodzenia (więcej o konsekwencjach podawania nieprawdziwych informacji w CV: https://porady.pracuj.pl/konsekwencje-podawania-nieprawdziwych-informacji-w-cv/).

Nie warto kłamać w życiorysie lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nie tylko ze względu na grożące kary. Brak odpowiednich kwalifikacji utrudnia lub uniemożliwia pracę, co dodatkowo podnosi poziom stresu. Aby uniknąć nieprzyjemności, dobrze jest wyznaczać sobie cele zawodowe na miarę naszych możliwości. Tylko wtedy będziemy mogli się rozwijać.