28.11.2017

Trudności w znalezieniu pracy – jak je pokonać?

28.11.2017

„Nie mogę znaleźć pracy” – powody, dlaczego nie osiągamy zamierzonego celu, bywają różne. Warto do nich dotrzeć, analizując swoje doświadczenia. Kolejny krok to rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ważne jest również stworzenie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego. Inne działania, które możemy podjąć, to np.: dbanie o wizerunek w sieci, przeprowadzka lub przekwalifikowanie się.   

Aby pokonać trudności towarzyszące szukaniu pracy, warto:

  • Znaleźć przyczynę problemów

Kłopoty, jakie spotykają nas w trakcie poszukiwań pracy, mogą wynikać np. z naszego niekulturalnego lub aroganckiego zachowania. Firmy niechętnie zatrudniają osoby, które były nieuczciwe w poprzedniej pracy i zostały zwolnione dyscyplinarnie. Znając powód, ze względu na który pracodawcy nie chcą nas zatrudnić, możemy np. zmienić swoje zachowanie, przekwalifikować się itd.  

  • Inwestować we własny rozwój

Nasze szanse na rynku pracy wzrastają również wtedy, gdy stale podnosimy kwalifikacje. Ukończenie kursu lub dodatkowego kierunku studiów sprawia, że nasze CV prezentuje się lepiej niż wtedy, gdy poprzestajemy na tym, co dotychczas osiągnęliśmy. Umiejętność, która ma obecnie duże znaczenie, to znajomość języków obcych. Władanie językiem angielskim jest już powszechne. Warto próbować swoich sił również w innych językach, np. czeskim, holenderskim czy norweskim.

  • Stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne

Trudności ze znalezieniem pracy mogą wynikać również z niedostatecznie wysokiej jakości naszego CV. Dokumenty aplikacyjne są naszą wizytówką. Zapoznając się z nimi, pracodawca dowiaduje się, co potrafimy oraz co dotychczas osiągnęliśmy w życiu zawodowym. Patrząc na nasz życiorys, może również określić, czy jesteśmy profesjonalni, dokładni i pracowici. Wygląd oraz treść CV świadczą o cechach osoby, która je stworzyła.   

  • Kreować wizerunek w Internecie

Przed zaproszeniem kandydata na rozmowę kwalifikacyjną rekruterzy przeglądają profile zakładane nie tylko w portalach branżowych, ale również społecznościowych. Warto uważnie dobierać treści, jakie publikujemy. Ustawianie statusów w rodzaju „szlachta nie pracuje” lub publikowanie wulgarnych postów źle świadczy o właścicielu konta.

  • Zmienić miejsce zamieszkania

Przyczyną kłopotów ze znalezieniem pracy może być wysoki poziom bezrobocia w danym regionie. W takiej sytuacji warto rozważyć przeprowadzkę do innego miasta, w którym istnieje wysokie zapotrzebowanie na przedstawicieli konkretnej profesji. W Stanach Zjednoczonych zmiana miejsca zamieszkania w związku z otrzymaniem atrakcyjnej oferty pracy jest powszechnym zjawiskiem.

  • Rozważyć wybór innego zawodu

Długotrwały brak zatrudnienia może wynikać również z niewielkiej liczby ofert dotyczących konkretnej profesji. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad nauką innego zawodu. Chcąc zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje, możemy korzystać z programów finansowanych np. z budżetu państwa lub ze środków europejskich.