30.06.2019 | 5 min czytania

Poziom angielskiego – jak go określić?

30.06.2019 | 5 min czytania

Wpisujesz do CV informację, że znasz język angielski na poziomie średnim? Tak nieprecyzyjne określenie niewiele mówi przyszłemu pracodawcy. Podejdź do tematu rzetelnie i skorzystaj z ujednoliconego systemu oceny umiejętności językowych wprowadzonego przez Radę Europy.

Jak określić poziom angielskiego w CV?

Kandydaci w swoich aplikacjach stosują różnego rodzaju opisy poziomu angielskiego. Często spotykane są opisy określające znajomość języka jako:

 

 • podstawowa
 • średnio zaawansowana
 • biegła

 

Czasem informacje są nieco bardziej doprecyzowane:

 • poziom początkujący,
 • średnio zaawansowany niższy/wyższy,
 • zaawansowany,
 • ojczysty.

Choć są one zrozumiałe dla większości pracodawców, ich wadą jest niemiarodajność. Samodzielna ocena poziomu angielskiego może mieć mocno subiektywny charakter. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest więc posługiwanie się wprowadzonym przez Radę Europy systemem oceny umiejętności językowych.

Angielski – atut czy obowiązek?

Ile jest poziomów angielskiego?

W prosty i czytelny sposób przedstawisz swój poziom znajomości języka angielskiego, używając 6-stopniowej skali Common European Framework Reference for Languages. Sprawdź, co oznaczają poszczególne stopnie kompetencji językowych.

 

 • A1 – beginner

 

Potrafisz porozumiewać się w prostych sytuacjach życia codziennego oraz podejmować interakcję, jeśli Twój rozmówca mówi powoli i zrozumiale. Znajomość angielskiego na tym poziomie jest niewystarczająca w kontaktach biznesowych.

 • A2 – elementary/pre-intermediate

Rozumiesz znacznie więcej niż na poziomie A1, tworzysz wypowiedzi na typowe tematy związane z życiem prywatnym. Potrafisz porozumieć się w prostych sytuacjach komunikacyjnych. Taki stopień znajomości angielskiego nie wystarczy jednak do prowadzenia rozmów biznesowych – tutaj niezbędna jest lepsza znajomość języka – co najmniej w stopniu B1. Pamiętaj, że zamieszczenie informacji o znajomości języka na poziomie A2 da Ci przewagę nad kandydatami, którzy wcale nie posługują się językiem angielskim. Poradzisz sobie z podstawowymi czynnościami oraz prostymi dialogami np. podczas rezerwacji biletów i hoteli.

 

 • B1-intermediate

 

Budujesz spójne wypowiedzi ustne i pisemne na standardowe tematy dotyczące życia prywatnego i zawodowego. Jest to poziom przydatny w rozmowach biznesowych z pominięciem tematów specjalistycznych.

 

 • B2- Upper/post-intermediate

 

Potrafisz budować wypowiedzi zarówno na tematy specjalistyczne, związane z Twoją dziedziną, jak i abstrakcyjne. Rozumiesz złożone teksty i mówisz na tyle płynnie, że rozmowa w języku angielskim nie wywołuje dyskomfortu u Ciebie ani u Twojego rozmówcy. Na tym poziomie możesz swobodnie wykonywać obowiązki służbowe w obcym języku.

 

 • C1- advanced

 

Rozumiesz nawet długie i trudne teksty w języku obcym. Potrafisz wypowiadać się płynnie w sytuacjach prywatnych i zawodowych oraz formułować szczegółowe wypowiedzi na temat złożonych problemów.

 

 • C2 – Nearly native-speaker level

 

Znasz język angielski w stopniu zbliżonym do jego rodzimego użytkownika. Na tym poziomie w praktyce rozumiesz praktycznie wszystko i potrafisz budować profesjonalne wypowiedzi na różnorodne tematy.

Jaki jest poziom angielskiego po maturze?

W zależności od poziomu matury z języka angielskiego (podstawowego lub rozszerzonego) oraz uzyskanej punktacji można również określić swoje umiejętności w zakresie znajomości języka, oceniając je jako: 

  • A1 - matura podstawowa zdana na 30 do 75%;
  • A2 - matura podstawowa zdana na 76 do 100% oraz matura rozszerzona zdana na 30 do 65%;
  • B1 - matura rozszerzona zdana na 66 do 100%.

 

Jak sprawdzić poziom angielskiego?

W przypadku braku pewności co do znajomości języka można sprawdzić swoje kompetencje za pomocą bezpłatnych testów dostępnych online. Warto jednak pamiętać, że mają one wyłącznie znaczenie poglądowe. Pozwalają ogólnie ocenić poziom angielskiego. Nie są jednak formalnym potwierdzeniem znajomości języka na danym poziomie

Jaki poziom angielskiego jest wymagany w korporacji?

Duże firmy, w których stale współpracuje się na arenie międzynarodowej, wymagają znacznie wyższego poziomu znajomości języka angielskiego. Stosowna informacja najczęściej zaznaczana jest już w ogłoszeniach o pracę. Najczęściej spotykanym wymogiem jest znajomość angielskiego na poziomie B2. Można go potwierdzić, decydując się na zdanie egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat FCE, czyli First Certificate in English.

To jedno z najpopularniejszych zaświadczeń potwierdzających znajomość języka angielskiego. Jest honorowane przez wielkie koncerny, uczelnie w Polsce i na świecie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w przypadku ubiegania się na przykład o zawód pilota wycieczek. FCE - w połączeniu z przygotowaniem pedagogicznym - pozwala uczyć języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej. 

Jakie są inne certyfikaty potwierdzające poziom angielskiego?

Znajomość języka angielskiego na jeszcze wyższym poziomie potwierdzają certyfikaty CAE – poziom C1 oraz CPE – poziom C2. Ich organizatorem jest University of Cambridge Local Examinations Syndicate. 

Można także zdecydować się na zdawanie egzaminu LTE – London Tests of English lub TOEFL – Test of English as a Foreign Language. 

Wszystkie egzaminy, które umożliwiają zdobycie powyższych certyfikatów, są odpłatne. Przystąpienie do nich warto potraktować jako inwestycję na przyszłość, która nie posłuży nam tylko podczas jednej rekrutacji. 

Certyfikaty z języka angielskiego – ABC

Pamiętaj, aby deklarowany poziom znajomości języka angielskiego odzwierciedlał stan faktyczny. To jedna z najłatwiejszych do zweryfikowania umiejętności. Coraz częściej kompetencje językowe sprawdzane są już podczas rozmowy telefonicznej z kandydatem.