07.05.2018

Obowiązki i doświadczenia – jak opisać w CV?

07.05.2018

Zakres obowiązków na stanowisku  – to bardzo ważny element każdego życiorysu. Przez jego pryzmat rekruterzy spoglądają na nasze kompetencje i kwalifikacje. Odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania dotyczące tego zagadnienia.

Mamy niewielkie doświadczenie zawodowe. Jak je opisać w CV?

Konstancja Zyzik, Talent Acquisition Team Leader w Grupie Pracuj: Przede wszystkim należy skupić się na aspektach, które są ważne z punktu widzenia konkretnej oferty pracy i stanowiska. Nawet jeśli kandydat nie ma dużego doświadczenia, to powinien wyeksponować te zadania i obowiązki, które są szczególnie ważne w danej rekrutacji. W takiej sytuacji dobrze jest też przywołać przykłady praktyk i staży, precyzyjnie opisać zadania i projekty, które były wówczas realizowane. Warto odwołać się do aktywności uczelnianych i pozauczelnianych, dzięki którym można było rozwijać kompetencje wymagane przez pracodawców. Jeśli nie mamy dużego doświadczenia zawodowego, to skupmy się na opisie obowiązków, które pełniliśmy działając w organizacji studenckiej, kole naukowym, organizacji pozarządowej, w ramach wolontariatu, dorywczych zajęć czy wakacyjnych prac. Ważne, żeby pokazać, że mimo niewielkiego doświadczenia w zawodzie, wykonywaliśmy zadania, które pozwalały rozwijać potrzebne umiejętności.

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Opisywanie obowiązków na wszystkich stanowiskach powoduje, że CV zajmuje bardzo dużo miejsca. Co z tym zrobić?

Konstancja Zyzik: W przypadku bogatego doświadczenia zawodowego, na pewno rezygnujemy z opisywania praktyk i programów stażowych, a także dorywczych prac i stanowisk, które nie są związane z branżą i zawodem. Nie opisujemy wówczas obowiązków, które nie są ważne z punktu widzenia rekrutacji, w której teraz uczestniczymy. Należy wypunktować tylko takie zadania, projekty itd., które są zbieżne z wymaganiami stawianymi na stanowiska, o które się aktualnie ubiegamy. Możemy też zmienić proporcje w opisach – w większym stopniu skupić się na opisie obowiązków na stanowisku, które ma duże znaczenie dla potencjalnego pracodawcy, a krócej i bardziej ogólnie wypunktować te miejsca pracy i zadania, które nie są bardzo istotne w obecnej rekrutacji.

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Jak szczegółowo opisywać zakres obowiązków?

Konstancja Zyzik: Opisując obowiązki, należy stosować selekcję – wybierać tylko te, które są ważne i wartościowe dla potencjalnego pracodawcy. Dzięki temu pokazujemy, jakie posiadamy doświadczenie i kompetencje. Należy pisać konkretnie i na temat. Ważne, żeby osoba czytająca CV zrozumiała, co kandydat robił na danym stanowisku, ale nie musimy przy każdym miejscu pracy uszczegółowiać, że np. używaliśmy programu Exel. Wystarczy, że podamy, jakie konkretnie raporty tworzyliśmy.

Czy można w ogóle zrezygnować z opisywania obowiązków, np. w jakimś jednym czy dwóch miejscach pracy, a podać tylko nazwę firmy i stanowiska?

Konstancja Zyzik: Nie, odradzam tego typu praktyki. Rekruter czy pracodawca powinni na podstawie CV uzyskać najbardziej kluczowe informacje na temat kandydata. Podczas czytania życiorysów, największą uwagę zwraca się na doświadczenie zawodowe. Jeśli nie opisujemy obowiązków, sami zmniejszamy swoje szanse na udział w rekrutacji. Poza tym, na tym samym stanowisku, ale w różnych firmach można wykonywać zupełnie inne obowiązki.

Czy powtarzać opis obowiązków, jeśli w różnych miejscach pracy robiliśmy to samo?

Konstancja Zyzik: Tak, powtarzać, choć nie musi być to dosłowne powtórzenie. Na pewno nie dodajemy czegoś, co nie było w zakresie naszych obowiązków, tylko po to, aby się różniło od pozostałych pozycji. Warto jednak pamiętać, że rekruterzy zwracają uwagę, jak dbamy o rozwój kariery, czy jesteśmy otwarci na naukę, czy chętnie podejmujemy nowe wyzwania. Możemy to zakomunikować już na etapie CV. Dobrze jest wskazać, co konkretnie robiliśmy, aby się rozwijać, nawet jeśli w kolejnych miejscach pracy zakres obowiązków był podobny.

Co w przypadku pracy projektowej – jeśli jako wolni strzelcy realizujemy wiele projektów, ale krótkoterminowych, a obowiązki mamy za każdym razem takie same, np. projektowanie grafik, tworzenie tekstów itp.?

Konstancja Zyzik: W takiej sytuacji zamiast za każdym razem powtarzać nazwę stanowiska i ten sam zakres obowiązków, utwórzmy rubrykę „projekty” i w ramach niej opisujmy, co, kiedy i dla jakiej marki konkretnie robiliśmy. A na samym początku CV zaznaczmy, że wykonujemy pracę jako wolni strzelcy albo prowadząc swoją działalność i podajmy nazwę zawodu, np. grafik, copywriter itd.

W której części CV wspominać o osiągnięciach zawodowych?

Konstancja Zyzik: Zakres obowiązków piszemy poniżej nazwy firmy, nazwy stanowiska i poziomu stanowiska. A poniżej zakresu obowiązków możemy dodać, pogrubioną czcionką, informację o szczególnych osiągnięciach na tym stanowisku, nagrodach, wyróżnieniach, uzyskanych efektach, wynikach pracy itd.

Czy posługiwać się specjalistyczną terminologią, opisując obowiązki?

Konstancja Zyzik: Opis tego, co robiliśmy w poprzednich miejscach pracy, powinien być czytelny i zrozumiały dla laika. Oczywiście, mogą pojawiać się nazwy i terminy charakterystyczne dla stanowiska, jak np. nazwy języków programowania. Po fachowe słownictwo sięgamy więc tylko wtedy, kiedy to konieczne. Ważne też, aby pisać poprawnie, bez błędów gramatycznych, stylistycznych. Nie używamy żargonu biznesowego, połączenia angielskich słów z polskimi.

Czego nie robić, opisując zakres obowiązków?

Konstancja Zyzik: Na pewno nie możemy kłamać – przypisywać sobie obowiązków i zasług kogoś innego, sztucznie zwiększać swoją rolę i udział w jakimś przedsięwzięciu. Warto być też wyczulonym na przeciwną postawę, która może sprawić, że pominiemy ważne informacje. A więc nie należy umniejszać sobie, a pochwalić się osiągnięciami i doświadczeniem, nawet niewielkim. Podajemy najważniejsze obowiązki, nie tworzymy długich list.

Czy jako rozwinięcie zakresu obowiązków można dołączyć do CV portfolio?

Konstancja Zyzik: Jeśli nie ma takiego wymogu w ogłoszeniu, to nie wysyłamy portfolio, ale możemy poniżej zakresu obowiązków podać link do portfolio, swojej strony internetowej, bloga itd., gdzie będzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji o tym, czym się zawodowo zajmujemy.

Czy opisując obowiązki możemy podać, jakie umiejętności wówczas rozwijaliśmy?

Konstancja Zyzik: Nie, takie informacje zamieszczamy w osobnej sekcji pt. umiejętności. Opisując zakres obowiązków, skupiamy się na tym, co konkretnie robiliśmy i jakie zadania wykonywaliśmy.