20.04.2017

Mężatka czy niezamężna, czyli jakich prywatnych danych nie wpisywać do CV

20.04.2017

Życiorys tworzymy według określonych zasad. Od jego treści zależy, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dowiedz się, jakie informacje są ważne dla rekruterów, a czego nie musisz podawać w CV.

Co wpisać w CV - jakie dane?

Pracodawca ma prawo zażądać od nas określonych informacji. Mówi o tym kodeks pracy (art. 22ˡ) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji prowadzonej przez pracodawców. Zatrudniający może prosić o dane osobowe, które pozwalają na dokonanie identyfikacji zatrudnianej osoby.

Personalia, jakie wpisujemy do życiorysu:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Data urodzenia,
 3. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. Wykształcenie,
 5. Historia zatrudnienia.

Zatrudniający ma prawo zażądać dostępu także do innych danych, takich jak:

 • imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, jeśli takie informacje są konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze specjalnych uprawnień wynikających z prawa pracy;
 • numer PESEL.

Pamiętajmy o podawaniu aktualnych i pełnych danych – dzięki temu unikniemy problemów formalnych. Skoncentrujmy się też na umiejętnościach, kompetencjach i doświadczeniu zawodowym - ważnych na stanowisku, o które się ubiegamy.

Jakich danych nie podawać w CV

Czasami podajemy w życiorysie dane, które są nieistotne z punktu widzenia rekrutera. Sprawdźmy, jakie informacje pomijać, aby nasze CV wyglądało profesjonalnie.

 • Stan cywilny w CV

Stan cywilny – jak wpisać? Wielu kandydatów się nad tym zastawia, ale wymóg podawania takich informacji nie istnieje. Pracodawca nie ma prawa zadawać pytań dotyczących planów matrymonialnych lub rodzinnych kandydata. Nie mamy więc obowiązku odpowiadać na nie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.  

 • Potomstwo

Nie musimy informować rekrutera o tym, czy mamy dzieci albo czy planujemy w najbliższym czasie powiększyć rodzinę.  

 • Narodowość

W Polsce nie ma obowiązku udostępniania w CV informacji dotyczących narodowości. W krajach takich jak np. Wielka Brytania jest to uznawane za błąd formalny.   

 • Rasa

Kolor skóry nie czyni z nas lepszych lub gorszych pracowników, dlatego pracodawcy się na nim nie skupiają. Nie musimy wspominać o swojej rasie ani w CV, ani w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.