10.11.2017

Lista słów pomocnych przy pisaniu CV

10.11.2017

Słowa są narzędziem pomocnym w budowaniu wizerunku. Sformułowania, jakie dobieramy, mogą przekonywać lub zniechęcać. Tworząc życiorys, warto zastanowić się, co robimy dla własnego rozwoju i jak dbamy o karierę. Aby opowiedzieć o tym potencjalnemu pracodawcy, sięgnijmy po właściwe określenia.

Przygotowując dokumenty aplikacyjne, dobrze jest stosować czasowniki pomocne w opisywaniu doświadczeń i aktywności, jakie podejmujemy. Przykładowe słowa, jakie warto zastosować, to:

  • „Udoskonalić”

Pracodawcy poszukują kandydatów, którzy wykazują inicjatywę i chcą osiągać coraz lepsze wyniki w pracy. Nie boją się mówić o swoich pomysłach i podejmują refleksję nad tym, co robić, by działać wydajniej i dokładniej. Inne istotne słowo to „zreformować”.  

  • „Rozwijać”

Kompetencje miękkie, które ma duże znaczenie w życiu zawodowym, to przede wszystkim dążenie do rozwoju. Wartościowy pracownik chce nie tylko usprawniać pracę firmy, ale również inwestuje czas i wysiłek w rozwój osobisty. Uczestniczy w kursach i szkoleniach, kończy studia podyplomowe – nie marnuje okazji, by zdobywać nowe umiejętności.  

  • „Osiągać”

Osoba, która wyznacza sobie cele i konsekwentnie dąży do ich realizacji, jest aktywna, zmotywowana i pracuje wydajnie. Jej entuzjazm i wytrwałość to doskonały przykład dla innych pracowników. Zdrowa ambicja jest siłą, dzięki której możemy osiągać sukcesy zawodowe.    

  • „Stworzyć od podstaw”

Chęć budowania czegoś od początku może świadczyć o pracowitości, cierpliwości, kreatywności, a także o tym, że potencjalny pracownik utożsamia się z celami firmy. Każdy z tych czynników ma dużą wartość w oczach pracodawcy.

  • „Przystosować”

Pracodawcy cenią kandydatów, którzy posiadają również zdolności adaptacyjne. Potrafią szybko zaaklimatyzować się w nowym środowisku i szanują zasady panujące w danej firmie. Zależy im na dobrych relacjach z przełożonymi, współpracownikami i klientami.  

  • „Analizować”

Pożądaną cechą w środowisku pracy jest również refleksyjność. Ktoś, kto analizuje swoje działania, potrafi wyciągać wnioski. Dzięki temu może naprawiać ewentualne błędy lub unikać ich w przyszłości.

  • „Wynegocjować”

W życiu zawodowym liczy się również umiejętność osiągania swoich celów w drodze negocjacji. Taką zdolność można zaprezentować w tracie spotkania z rekruterem, gdy pojawia się temat wysokości wynagrodzenia. Warto doskonalić ją również w późniejszym czasie, np. w trakcie omawiania warunków kontraktu zawieranego z ważnym klientem.  

  • „Wywierać wpływ”

Pracodawcy poszukują również kandydatów, którzy posiadają zdolności perswazyjne – niezbędne np. w procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wywieranie wpływu na ludzi to kluczowa kompetencja np. w marketingu, public relations itd.  

  • „Wzbudzić entuzjazm”

Ważne jest (szczególnie w pracy zespołowej), by pracownik z zapałem realizował swoje zadania i „zarażał” innych swoim entuzjazmem.

  • „Rozwiązać problem”

W życiu zawodowym mogą pojawiać się liczne komplikacje. Nawet doskonale zorganizowane przedsięwzięcia nie zawsze przebiegają zgodnie z planem. Dobry pracownik nie wycofuje się, doświadczając trudności, ale stara się stawiać im czoło i naprawiać to, co się zepsuło.