01.03.2018

List motywacyjny po angielsku – przydatne zwroty

01.03.2018

List motywacyjny – niezależnie od tego, w jakim języku go piszemy – powinien zawierać odpowiedź na pytanie, dlaczego warto nas zatrudnić. Oficjalny styl, branżowe słownictwo i uporządkowana treść – to podstawowe cechy tego dokumentu.

Jak napisać list motywacyjny po angielsku?

Znajomość języków obcych to umiejętność, która ma duże znaczenie dla pracodawców, niezależnie od tego, o jakie stanowisko się ubiegamy. Warto inwestować wysiłek w zdobywanie i doskonalenie kompetencji lingwistycznych. O tym, jak ważną rolę pełnią na rynku pracy można przeczytać w raporcie Pracuj.pl: http://media.pracuj.pl/24986-jezyki-obce-w-pracy).

Tworząc dokumenty rekrutacyjne, możemy korzystać ze wzorów (https://porady.pracuj.pl/listy/). Pisanie listu motywacyjnego wymaga nie tylko ogólnego przygotowania językowego. Dobrze jest opanować słownictwo branżowe i wplatać w dokument wyrażenia, które są charakterystyczne dla tej formy tekstów, np.:

  • Wstęp

– Dear Sir / Dear Madam

– I am writing in response to your advertisement posted on…

– I wish to apply for the post of…

– I have pleasure in applying for the advertised position, as…

  • Rozwinięcie

– I would like to work for you, in order to…

– I am sure I would be successful in this post as I have gained the experience and skills that are required.

– I am seeking a position that offers opportunity to develop my skills.

– My former duties included…

– My skills include…

– My key assets are…

– My strenghts are…

– I don’t mind working under pressure.

– My native language is… but I can also speak…

– I am an experienced user of…

– I would be well suited to the position because…

– I see new tasks as a welcome challenge, which I look forward to.

– I believe that…

  • Zakończenie

– Please let me know if there are any other details you need.

– Enclosed you will find…

– Please find my CV attached.

– My references can be requested from…

  • I can supply references from… if required.

– My notice period in my current job is X weeks/years.

– I would appreciate the opportunity to discuss the position and how I can make a positive contribution to your organizational goals.

– I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.

– Working for you would be a privilige.

– I am available for interview on…

– You can reach me at…

– Please contact me via…

– Thank you for your time.

– I look forward to hearing from you.

– Yours faithfully

  • Kind regards

5 porad, jak napisać referencje po angielsku

List motywacyjny to oficjalny dokument. Pisząc go, unikajmy potocznych sformułowań i starajmy się spełnić wymogi formalne. Sprawdźmy tekst również pod kątem błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na nasz wizerunek.

Dokumenty rekrutacyjne

Jeśli te zachowania nie są Ci obce to znak, że czas zmienić pracę! Wejdź na www.pracuj.pl i sprawdź, czy nie szukasz.