19.10.2017

Jakie cechy charakteru warto umieścić w CV?

19.10.2017

Pracodawcy poszukują kandydatów, którzy np. chętnie się uczą, są rzetelni i pracowici. Możemy nawiązać do takich cech w CV. Ważne, by atuty, o jakich wspominamy, były autentyczne. Mówiąc o swoich mocnych stronach, odnośmy się do konkretnych doświadczeń zawodowych

Pozytywne cechy pracownika, na jakie zwracają uwagę zatrudniający, to:

1. Zaangażowanie, inicjatywa i kreatywność

O umiejętności angażowania się oraz o pomysłowości mogą świadczyć osiągnięcia zawodowe, takie jak np. usprawnienie obiegu danych w przedsiębiorstwie. Przejawem uczestniczenia w działaniach firmy jest także otrzymywanie tytułów pracownika miesiąca, roku itd. Warto wykazywać aktywną postawę również poza przedsiębiorstwem, w którym pracujemy. Możemy np. uczestniczyć w konkursach branżowych.   

2. Poczucie własnej wartości

Idealny pracownik zna swoją wartość. Wie, jakie są jego mocne i słabe strony, dzięki czemu może rozwijać swoje umiejętności i pracować nad wyeliminowaniem wad. Znając swoje zasoby, możemy się rozwijać i potrafimy radzić sobie z niepowodzeniami.

3. Samodzielność

O samodzielności mogą świadczyć stanowiska, jakie zajmowaliśmy w swojej karierze zawodowej. Pełnienie trudnej roli managera wymaga umiejętności podejmowania decyzji i koordynowania działań pracowników.  

4. Odporność na stres

O tym, jak radzimy sobie w stresie, świadczy np. kierunek studiów, jaki ukończyliśmy. Aby uzyskać np. tytuł magistra prawa, musimy opanowywać duże partie materiału i przystępować do trudnych egzaminów.  

5. Otwartość na wiedzę i zdobywanie nowych umiejętności

Pracownik, który stale dąży do rozwoju, ma olbrzymią wartość w oczach pracodawcy. O otwartości na naukę może świadczyć ukończenie kursów, studiów podyplomowych czy znajomość języków obcych. Opanowanie trzech lub więcej języków to zadanie, któremu może podołać tylko ktoś zmotywowany i nastawiony na rozwój.  

6. Zdolności adaptacyjne i elastyczność

Zagraniczny staż lub podjęcie pracy w innym mieście – to doświadczenia, które wskazują, że potrafimy przezwyciężyć naturalny lęk przed tym, czego nie znamy. Umiejętność przystosowania do nowych warunków sprawia, że  działamy efektywnie również wtedy, gdy wychodzimy ze swojej strefy komfortu.

7. Odpowiedzialność

Sprawowanie opieki nad dziećmi, dokonywanie transakcji opiewających na wysokie sumy czy deponowanie utargu – umiejętne i rzetelne wykonywanie takich zadań wskazuje na to, że jesteśmy odpowiedzialni i można na nas polegać. Taka świadomość jest ważna dla pracodawcy i skłania go do pozytywnego rozpatrzenia naszej kandydatury.

8. Profesjonalizm

O tym, czy jesteśmy profesjonalistami, może świadczyć m.in. wygląd naszego CV. Przejrzysty, poprawny i atrakcyjny wizualnie dokument, do którego załączone jest zdjęcie wysokiej jakości, to czytelny dowód naszej fachowości.

9. Dobra organizacja pracy

Łączenie nauki i pracy, godzenie kilku rodzajów aktywności zawodowej lub wykonywanie obowiązków w domu, bez nadzoru – to czynniki, które świadczą o tym, że potrafimy planować swoją codzienną aktywność. Pokazują również, że jesteśmy pracowici, zmotywowani i zorientowani na osiąganie celów, jakie sobie wyznaczamy.