01.06.2020 | 6 min czytania

Jak opisać wykształcenie w CV?

01.06.2020 | 6 min czytania

Dyplom może okazać się naszym największym atutem, jeśli posiadamy niewielkie doświadczenie zawodowe. Warto wyeksponować informację o nim w widocznym miejscu CV. Ważne, by opis wykształcenia był krótki, konkretny i stanowił odpowiedź na potrzeby potencjalnego szefa. 

Kluczowe dane – jasno i rzetelnie

Zamieszczając ogłoszenie, pracodawca liczy na napływ zgłoszeń wysłanych przez ludzi wpisujących się w profil kandydata. Zanim odpowiemy na ofertę, zastanówmy się, czy posiadamy kwalifikacje, które umożliwią nam wykonywanie obowiązków. To kluczowe zwłaszcza w zawodach regulowanych, które mogą wykonywać wyłącznie osoby z uprawnieniami (lekarz, psycholog, architekt, nauczyciel itd.). Opisując wykształcenie, dodajmy istotne dane: 

  • Ostatni etap edukacji

Dla pracodawcy nie ma znaczenia, do jakiego liceum chodziliśmy, jeśli jednym z wymogów jest wyższe wykształcenie. Wybierzmy ostatni etap nauki i określmy: 

- czas nauki

Wpiszmy przedział czasowy, tzn. miesiąc i rok rozpoczęcia oraz ukończenia szkoły, np.:

październik 2012 – czerwiec 2017 

październik 2017 - obecnie

- nazwa uczelni

Wskażmy pełną nazwę szkoły, do której uczęszczaliśmy, np.: 

Uniwersytet Wrocławski (nie UWr)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (nie UMCS)

Wyższa Szkoła Logistyki

- kierunek studiów 

Podajmy kompletną nazwę kierunku, np.:

filologia polska (nie polonistyka)

informatyka w biznesie

weterynaria 

marketing internetowy

- specjalizacja 

W toku studiów wybiera się konkretny kierunek rozwoju naukowego. Student psychologii może skupić się na psychologii klinicznej, filologii polskiej – na edytorstwie itd. Określmy, w czym konkretnie się specjalizujemy. Być może dzięki temu otrzymamy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.  

- poziom wykształcenia

Poinformujmy, jakie studia ukończyliśmy: licencjackie, inżynierskie, magisterskie. Jeśli uzupełniliśmy wykształcenie o studia podyplomowe lub szkołę policealną, uwzględnijmy to w CV, dodając odpowiedni opis.  

  • Kursy i szkolenia przydatne w nowej pracy 

Warto zamieścić w życiorysie informacje dotyczące kwalifikacji oraz umiejętności twardych i miękkich, które zdobyliśmy np. w trakcie szkoleń i kursów. Ważne, abyśmy posiadali zaświadczenia i certyfikaty, które będą stanowić potwierdzenie naszych deklaracji.  

W nawiązaniu do oferty

Opis wykształcenia powinien składać się z danych, które mają znaczenie dla pracodawcy. Jeśli ukończyliśmy kierunek studiów lub kurs, które nie okażą się przydatne na nowym stanowisku pracy, pomińmy je. Selekcja informacji pozwala stworzyć profesjonalny i czytelny życiorys. Warto wspomnieć o dodatkowych kwalifikacjach, nawet gdy nie przydadzą się na nowym stanowisku, jeśli np. zdecydowaliśmy się na wybór nowej ścieżki kariery. Dzięki temu w naszym życiorysie nie wystąpi luka, a pracodawca będzie miał okazję nieco lepiej poznać naszą motywację.  

6 rzeczy, które muszą znaleźć się w CV

W przygotowaniu opisu wykształcenia pomoże nam kreator CV Pracuj.pl. W trakcie wypełniania szablonu zostaniemy poproszeni o wpisanie niezbędnych informacji w wolne rubryki. Jeśli tworzymy życiorys za pomocą kreatora, możemy wybrać szablon studencki, w którym informacje o wykształceniu są wyraźnie wyeksponowane. W CV technicznym i klasycznym na pierwszy plan wysuwa się doświadczenie.     

Kiedy wykształcenie to nasz największy atut…

Znalezienie pracy, gdy posiadamy niewielkie doświadczenie zawodowe, może nie być łatwe. W takiej sytuacji wybierajmy oferty adekwatne do naszych możliwości. Warto np. starać się o posadę asystenta lub aplikować na staż. Zachowujmy również postawę proaktywną, dzięki której będziemy mogli rozwijać się w trakcie studiów, np. uczestnicząc w wymianach studenckich, angażując się w działalność pozauczelnianą, w ramach fundacji, klubów zainteresowań itd. Ważne, abyśmy rozwijali też dodatkowe umiejętności, np. szlifowali znajomość języków obcych, doskonalili poziom obsługi programów komputerowych przydatnych w naszym zawodzie itd. Im sprawniej realizujemy cele zawodowe, tym łatwiej będzie nam przedstawić nasze mocne strony w CV.  

Brak doświadczenia zawodowego a CV – 7 porad, jak napisać ciekawy życiorys

Wykształcenie to nie jedyny aspekt, który ma znaczenie dla pracodawców. Nie należy jednak go zaniedbywać. Ciągłe uzupełnianie kwalifikacji wskazuje na potrzebę rozwoju, która cechuje dobrze rokujących pracowników. 

Przygotowanie CV nie musi być udręką🙂

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV