28.11.2022 | 6 min czytania

Jak opisać wykształcenie w CV?

28.11.2022 | 6 min czytania

Dyplom ukończenia studiów może okazać się Twoim największym atutem, jeśli masz niewielkie doświadczenie zawodowe. Warto więc wyeksponować informację o nim w widocznym miejscu dokumentu aplikacyjnego. Ważne, by opis edukacji w CV był krótki, konkretny i stanowił odpowiedź na potrzeby potencjalnego pracodawcy. Sprawdź, jak wpisać wykształcenie w CV.

Z artykułu dowiesz się:

• CV wykształcenie – przykład zapisu informacji o edukacji
• CV – edukacja poza szkołą
• Co pominąć w sekcji wykształcenie? CV dopasowane do oferty
• CV – wykształcenie średnie lub studia w trakcie

CV wykształcenie – przykład zapisu informacji o edukacji

Zastanawiasz się, jakie wykształcenie wpisać w CV? W dokumencie należy podać ostatni ukończony etap edukacji. Dla pracodawcy nie ma znaczenia, do jakiego liceum chodziłeś, jeśli jednym z wymogów jest wyższe wykształcenie. Może się jednak zdarzyć, że istotny będzie również kierunek wykształcenia w szkole średniej (profil klasy), związany z zawodem, który zamierzasz wykonywać. W takim wypadku warto wspomnieć o tym w życiorysie.

Jak wpisać wykształcenie do CV? Określ:

  • czas nauki

Wskaż przedział czasowy, tzn. miesiąc i rok rozpoczęcia oraz ukończenia szkoły, np.:

październik 2012 – czerwiec 2017 

październik 2017 – obecnie

  • nazwę uczelni

Wpisz do CV szkołę, do której uczęszczałeś ostatnio – a dokładniej jej pełną nazwę, np.:

Uniwersytet Wrocławski (nie UWr)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (nie UMCS)

Wyższa Szkoła Logistyki

  • kierunek studiów

Podaj kompletną nazwę kierunku, np.:

filologia polska

informatyka w biznesie

weterynaria 

marketing internetowy

  • specjalizację

W CV studia powinny być opisane dokładnie. Dlatego koniecznie zaznacz specjalizację, w ramach której rozwijałeś swoje umiejętności. Student psychologii może skupiać się na psychologii klinicznej, studentka filologii polskiej – na edytorstwie itd. Być może to właśnie dzięki określeniu, w czym się dokładnie specjalizujesz, otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

  • poziom wykształcenia

Poinformuj, jakie studia ukończyłeś: licencjackie, inżynierskie, magisterskie. Jeśli uzupełniłeś wykształcenie o studia podyplomowe lub szkołę policealną, uwzględnij to w CV, dodając odpowiedni opis.

CV – edukacja poza szkołą

Podając konkretne treści w CV, możesz udowodnić, że – oprócz teoretycznego przygotowania w ramach studiów i zdobywania wykształcenia – dbałeś też o praktykę. Mogą to być np. staże w firmach oraz rozwijanie umiejętności na kursach i szkoleniach.

Warto zamieścić w życiorysie informacje dotyczące kwalifikacji oraz umiejętności twardych i miękkich, które zdobyłeś w trakcie szkoleń i kursów. Duże znaczenie mają np. kompetencje językowe. Pochwal się również wiedzą z zakresu obsługi programów komputerowych, np. MS Office, Photoshonp.td.

| Szkolenia, kursy i certyfikaty w CV – które zawrzeć i gdzie je wpisać?

Co pominąć w sekcji wykształcenie? CV dopasowane do oferty

Opis wykształcenia powinien uwzględniać informacje istotne z perspektywy pracodawcy. Jeśli ukończyłeś kierunek studiów lub kurs, które nie okażą się przydatne na nowym stanowisku pracy, pomiń je. Selekcja informacji pozwala stworzyć profesjonalny i czytelny życiorys.

Czasem jednak warto wspomnieć o dodatkowych kwalifikacjach, nawet gdy nie przydadzą się na nowym stanowisku. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zdecydowałeś się na wybór nowej ścieżki nauki czy kariery. Dzięki temu długi czas przebranżawiania czy nieukończona szkoła w CV nie spowodują, że w życiorysie wystąpi luka, a pracodawca będzie miał okazję nieco lepiej poznać Twoją motywację.

| 6 rzeczy, które muszą znaleźć się w CV

CV – wykształcenie średnie lub studia w trakcie

Jeśli zakończyłeś edukację na szkole średniej lub właśnie rozpocząłeś studia i nie masz dużego doświadczenia zawodowego, również możesz stworzyć wartościowy życiorys. Skoncentruj się m.in. na celach zawodowych, aktywności podejmowanej w szkole czy ukończonych szkoleniach i kursach.

Aby zwiększyć swoje szanse na udaną rekrutację, wybierz oferty adekwatne do Twoich możliwości. Warto np. starać się o posadę asystenta lub aplikować na staż. Zachowa proaktywną postawę – dzięki temu będziesz się rozwijać w trakcie studiów, np. uczestnicząc w wymianach studenckich, angażując się w działalność pozauczelnianą, działając w fundacji czy klubie zainteresowań. To doskonała lekcja kompetencji miękkich, umiejętności interpersonalnych i zarządzania sobą w czasie. Ważne, aby zdobywać też dodatkowe kompetencje i szlifować znajomość języków obcych. Im sprawniej realizujesz cele zawodowe, tym łatwiej będzie Ci przedstawić Twoje mocne strony w CV.

| Brak doświadczenia zawodowego a CV – 7 porad, jak napisać ciekawy życiorys

Opisane w CV wykształcenie zawodowe to nie jedyny aspekt, który ma znaczenie dla pracodawców. Nie należy jednak go zaniedbywać. Uzupełnianie kwalifikacji wskazuje na potrzebę rozwoju, która cechuje dobrze rokujących pracowników. W przygotowaniu opisu wykształcenia pomoże Ci kreator CV Pracuj.pl. Dobrym wyborem będzie szablon studencki, w którym informacje o wykształceniu są wyraźnie wyeksponowane. W CV technicznym i klasycznym na pierwszy plan wysuwa się doświadczenie.