17.04.2018 | 5 min czytania

Jak napisać list motywacyjny na stanowisko księgowej?

17.04.2018 | 5 min czytania

Szukając pracy w księgowości, należy wykazać się nie tylko odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, ale również kompetencjami miękkimi. Warto wyeksponować w dokumentach aplikacyjnych takie cechy, jak systematyczność, skrupulatność i chęć poszerzania wiedzy.

W liście motywacyjnym dobrze jest nawiązać do informacji zawartych w CV. Ważne jest powołanie się na - poparte konkretnymi przykładami - doświadczenia zawodowe. Korzystne wrażenie zrobią na pracodawcy następujące elementy:

  • Stwórz interesujący wstęp

Większość listów motywacyjnych zaczyna się podobnie: „Nawiązując do ogłoszenia, chciałbym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko księgowej…” Wyróżniając się, zwiększysz swoją szansę na zdobycie pracy. Warto już na wstępie nawiązać do swojego doświadczenia na podobnym stanowisku - „Zważając na moje 10-letnie doświadczenie na stanowisku księgowej w firmie X, chciałbym zaoferować Państwu szeroki zakres umiejętności, które pozwolą mi prowadzić czynności, takie jak…”

  • Opisz szerzej swoje osiągnięcia zawodowe

Używaj zwrotów, które wskazują na wprowadzenie rozwiązań usprawniających pracę, np.

-„Osiągnęłam…”

-„Zoptymalizowałem…”

-„Wdrożyłam…”

  • Powołuj się na konkretne dane

Postaraj się jak najczęściej nawiązywać do posiadanych kwalifikacji. Pomocne mogą okazać się następujące zwroty:

-„Zoptymalizowałam proces…, wykorzystując znajomość programów…”

-„Wprowadziłem rozwiązania oparte na wykorzystaniu…, dzięki czemu proces wystawiania faktur został skrócony o 20%”.

-„Wszystkie przygotowane przeze mnie sprawozdania/dokumenty w 100% spełniają wymogi prawne, ponieważ na bieżąco śledzę zmiany w prawie podatkowym dotyczącym…”

  • Wykaż się kompetencjami miękkimi

Dbałość o szczegóły, terminowość wykonywania powierzonych zadań, dobra organizacja pracy, wielozadaniowość to umiejętności bardzo cenione na stanowisku księgowej. Te cechy pozwalają uniknąć błędów i sprzyjają optymalizacji pracy, dlatego warto się na nie powołać, przytaczając przykłady.

-„Dzięki dobrej organizacji pracy udało mi się przyspieszyć o 10% proces…”

-„Terminowe i rzetelne wykonywanie przeze mnie zadań zaowocowało przedłużeniem współpracy z kluczowym klientem”.

Warto również odnieść się do posiadanych umiejętności twardych oraz wskazać obrane cele zawodowe.

5 porad, jak napisać list motywacyjny na stanowisko księgowego

  • Zadbaj o odpowiednią formę dokumentu

Ważne, aby był on czytelny i wyglądał profesjonalnie. CV oraz list motywacyjny powinny się uzupełniać i być spójne pod względem treści i szaty graficznej. Chcąc uniknąć błędów, dobrze jest skorzystać z profesjonalnych narzędzi do tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Pisanie CV i listu motywacyjnego – przydatne narzędzia

Na stanowisku księgowej najważniejsze są kwalifikacje i doświadczenie. Jednak należy pamiętać, że na pozytywny obraz kandydata wpływa też profesjonalny wygląd dokumentu. Zwróć więc uwagę na wybór odpowiedniej fotografii do CV i nie zapomnij o kilku niezbędnych formalnych elementach aplikacji, jak np. klauzula o przetwarzaniu danych osobowych.  Dopracowanie każdego szczegółu życiorysu i listu motywacyjnego zwiększy szanse w procesie rekrutacji.

Zasady umieszczania zdjęcia w CV