17.04.2018 | 5 min czytania

Jak napisać list motywacyjny do urzędu?

17.04.2018 | 5 min czytania

Posiadasz doświadczenie i kwalifikacje wskazane w ofercie pracy? Stwórz profesjonalne CV oraz list motywacyjny, w którym wykażesz, że sprawdzisz się na konkretnym stanowisku. Podkreśl, że spełniasz również wymogi formalne, takie jak np. posiadanie obywatelstwa polskiego lub niekaralność.

Zarobki urzędników

Wynagrodzenie w administracji państwowej zależy m.in. od stażu pracy. Jednym ze składników pensji urzędnika jest dodatek za wysługę lat. Pracownicy sfery budżetowej otrzymują również świadczenia, takie jak np. trzynastka. Wysokość pensji ustala się na podstawie mnożników kwoty bazowej, podanych w ustawie budżetowej.  

Ile zarabia urzędnik państwowy?

 

Podanie czy list motywacyjny?

CV stanowi syntezę najważniejszych informacji dotyczących kwalifikacji i umiejętności kandydata. Do aplikacji warto dołączyć również list motywacyjny lub podanie – w zależności od tego, czy odpowiadasz na konkretną ofertę pracy, czy nie.   

Jak napisać podanie o pracę?

Sprawdź, jak napisać profesjonalny list.

Umiejętności i kwalifikacje urzędnika

Kandydat na urzędnika państwowego powinien posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych. Inne wymogi, wynikające z ustawy o służbie cywilnej, to: niekaralność oraz kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku, np. umiejętność obsługi określonych programów komputerowych, wiedza na temat dotacji unijnych itp. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082271505). Coraz większe znaczenie ma znajomość języków obcych. Potwierdzeniem umiejętności językowych jest np. certyfikat.

Certyfikaty z języka angielskiego – ABC

Pisząc list motywacyjny do urzędu:

  • Określ, czy spełniasz wymagania niezbędne do objęcia danego stanowiska.
  • Wykaż, że posiadasz predyspozycje i kwalifikacje, w związku z czym warto powierzyć Ci wolną posadę.
  • Zamieść w liście dane swoje i adresata, zwroty grzecznościowe, odręczny podpis oraz inne elementy charakterystyczne dla tego dokumentu.

Zasady tworzenia oficjalnych dokumentów do pracy

  • Zadbaj o poprawność listu (językową, gramatyczną itd.).

8 najczęstszych błędów w liście motywacyjnym

List motywacyjny do ZUS, US itd. – przykłady

Ważne, by w dokumencie znalazło się uzasadnienie, dlaczego warto Cię zatrudnić. Powinieneś wykazać, że spełniasz warunki wskazane w ofercie. Wymogi różnią się w zależności od stanowiska, którego dotyczy ogłoszenie. Od specjalisty ds. opracowania decyzji i korespondencji w ZUS oczekuje się m.in. wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, administracja, zarządzanie) oraz co najmniej dwuletniego doświadczenia w pionie świadczeń emerytalno-rentowych. W urzędach niezbędni są także specjaliści ds. księgowości, informatyki itp.

Wzory listów motywacyjnych na różne stanowiska znajdziesz tutaj: https://porady.pracuj.pl/listy/.