20.01.2017

Jak napisać CV po angielsku?

20.01.2017

Stworzenie życiorysu, który przyciągnie uwagę, to krok w stronę wymarzonej pracy. Jeśli staramy się o stanowisko w międzynarodowej firmie, możemy być poproszeni o przesłanie profesjonalnego CV po angielsku. Jeżeli planujemy pracę za granicą – pamiętajmy o różnicach w pisaniu życiorysu. Sprawdźmy, jakich błędów nie popełniać.

Tworzenie CV po angielsku

CV to nie tylko formalny druk - to nasza wizytówka. Warto więc zadbać o jej jakość. Przygotowując CV po angielsku, przede wszystkim zwróćmy uwagę na treść. Tak, by była merytoryczna i poprawna językowa. Anglojęzyczna wersja życiorysu świadczy poniekąd o naszych umiejętnościach językowych – nie powinno być tutaj miejsca na błędy.

CV powinno być zwięzłe, konkretne i na temat. Starając się o pracę za granicą, nie zamieszczajmy w życiorysie zdjęcia. To błąd, który może przekreślić nasze szanse podczas rekrutacji. Nie podajemy także informacji o wieku, płci, narodowości oraz stanie cywilnym - wystarczy imię, nazwisko oraz dane kontaktowe: adres, telefon i e-mail. Skupmy się przede wszystkim na doświadczeniu zawodowym, które jest bardzo cenione przez pracodawców. Zamieśćmy informacje o zajmowanym stanowisku, wyeksponujmy obowiązki i zadania, pochwalmy się zrealizowanymi projektami i największymi osiągnięciami.

Zagraniczni pracodawcy przywiązują dużą wagę do rekomendacji. Biorąc udział w rekrutacji, spodziewajmy się, że firma będzie kontaktować się np. z naszym przełożonym i współpracownikami. Referencje możemy też dołączyć do CV lub zamieścić zdanie: „References available upon request”. Tym samym zobowiążemy dostarczyć referencje na prośbę rekrutera.

Zwroty do CV po angielsku

Dla każdego, kto ubiega się o pracę, w której wymagany jest język angielski, podstawowe słówka i zwroty nie powinny być tajemnicą. Kłopotów mogą jednak nastręczać specjalistyczne lub rzadko używane zwroty formalne, m.in.:

zakres obowiązków

praktyka

wolontariat

dobra znajomość w mowie i piśmie

biegła znajomość w mowie i piśmie

biegłość w obsłudze komputera

wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne/komunikacyjne/prezentacji

znajomość (czegoś)

podstawowa znajomość

prawo jazdy kat. …

responsibilities included

internship

voluntary work

good understanding of both written and spoken

fluency in both written and spoken

computer literate

excellent negotiation / communication / presentation skills

knowledge of

familiarity with

currently holding a full …driver's license

Klauzula o ochronie danych osobowych po angielsku

Wszystkie firmy, które rekrutują pracowników na terenie Polski, są zobowiązane przestrzegać ścisłych zasad dotyczących ochrony danych osobowych kandydatów. Stąd konieczność umieszczania w CV specjalnej klauzuli, która uprawnia do przetwarzania naszych danych. Jej treść pozostaje niezmienna, z wyjątkiem ostatniego zdania, w którym należy powołać się na stosowne rozporządzenie. Na przykład w CV w j. angielskim wysłanym w 2017 roku pełna treść tej formuły brzmiałaby:

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.

Jak widać, zakończenie klauzuli odnosi się do aktualnych przepisów prawa o ochronie danych. Gdy zmieniają się przepisy o randze ustawowej, nie wolno zapomnieć o zaktualizowaniu swojego CV.

Skąd czerpać informacje o modyfikacjach w prawie? Źródłem wiedzy może być zakładka "Przepisy rangi ustawowej" na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego aktu prawnego, zawsze można wpisać w dowolnej wyszukiwarce frazę „aktualna klauzula cv” i poszukać pomocy w wynikach.