21.12.2017

Funkcjonalne CV – czyli jakie?

21.12.2017

Tworząc życiorys funkcjonalny, eksponujemy głównie umiejętności i sukcesy zawodowe. Możemy wybrać taki układ treści np. wtedy, gdy mamy niewielkie doświadczenie zawodowe lub chcemy rozpocząć karierę w nowej branży.

Dla kogo funkcjonalne CV?

Klasyczny życiorys ma strukturę chronologiczną. W przypadku CV funkcjonalnego odchodzi się od tego schematu. Kluczowymi elementami są umiejętności i osiągnięcia. Taki układ treści sprawia, że uwaga rekrutera koncentruje się na informacjach, które chcemy wyeksponować.

CV funkcjonalne to dobry wybór, jeśli mimo niewielkiego doświadczenia posiadamy kwalifikacje zdobyte np. w czasie studiów i szkoleń. Znakomicie sprawdza się również w przypadku, gdy próbowaliśmy swoich sił w wielu branżach i chcemy przedstawić dane na swój temat w usystematyzowany sposób. Rezygnacja z układu chronologicznego jest wskazana wtedy, gdy mimo zmiany pracodawcy pracowaliśmy na kilku podobnych stanowiskach. Na stworzenie takiej formy życiorysu mogą zdecydować się również osoby mające luki w historii zatrudnienia. Chodzi np. o młode mamy, które wracają na rynek pracy po urlopie wychowawczym bądź o pracowników, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na chorobę. Stworzenie funkcjonalnego CV to dobre rozwiązanie również wtedy, gdy chcemy realizować się w branży innej niż dotychczas. Brak doświadczenia w konkretnej dziedzinie nie jest tożsamy z brakiem umiejętności przydatnych w nowej pracy.     

Jak napisać CV funkcjonalne?

Podstawowa różnica pomiędzy funkcjonalnym CV a „klasycznym” życiorysem dotyczy układu treści. Zazwyczaj kluczową rolę odgrywa doświadczenie zawodowe. Najważniejszą część CV funkcjonalnego stanowią umiejętności i sukcesy. Oprócz tego w dokumencie powinny znaleźć się również:

  • dane osobowe,
  • cele zawodowe,
  • doświadczenie (przebieg zatrudnienia),
  • wykształcenie,
  • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
  • zainteresowania.

Tworząc CV funkcjonalne, przestrzegajmy zasad, które odnoszą się do redagowania wszystkich dokumentów rekrutacyjnych: https://porady.pracuj.pl/dokumenty-rekrutacyjne/. Zachowajmy przejrzystość i formułujmy zwięzłe zdania. Opisując swoje sukcesy i umiejętności, powołujmy się na konkretne wydarzenia z naszego życia zawodowego. Przytaczajmy liczby i inne dane. Aby treść była uporządkowana, możemy rozpoczynać od tych informacji, które w najbardziej oczywisty sposób odnoszą się do naszego celu zawodowego i stanowią odpowiedź na oczekiwania potencjalnego pracodawcy.  

Przejrzysty układ treści to jedna z istotniejszych cech życiorysu. Aby zaprezentować swoje umiejętności i sukcesy w klarowny sposób, warto stworzyć CV funkcjonalne.