10.11.2017

Doświadczenie w CV – 6 porad, jak opisać zakres obowiązków

10.11.2017

Obowiązki, jakie wykonywaliśmy w przeszłości, wskazują na to, co potrafimy. Właśnie dlatego doświadczenie zawodowe ma kluczowe znaczenie dla potencjalnego pracodawcy. Opisując je w CV, odnieśmy się do wymogów stawianych w ofercie.  

Rzeczowy opis naszej historii zatrudnienia może okazać się czynnikiem decydującym o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. Charakteryzując zakres obowiązków w CV, pamiętajmy o tym, by:

  • Ograniczyć się do etapów w karierze mających związek ze stanowiskiem, o które się ubiegamy

CV powinno mieć zwięzłą formę. Ważne, by zawrzeć w nim dane, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego pracodawcy. Nie wspominajmy o doświadczeniach zawodowych, które nie mają związku z pracą, o jaką się staramy. Możemy to zrobić tylko wtedy, gdy rozpoczynamy karierę zawodową, a nasza historia zatrudnienia jest krótka.  

  • Odnieść się do oczekiwań wskazanych w ofercie pracy

Warto personalizować treść CV, odnosząc się do konkretnego ogłoszenia. Opisując zakres obowiązków, koncentrujmy się na treściach, które dowiodą, że poradzimy sobie na danym stanowisku. Gdy pracodawca oczekuje od nas np. sporządzania raportów i utrzymywania relacji z klientami, wykażmy, że w przeszłości się tym zajmowaliśmy. Starajmy się nie powielać zwrotów użytych w ogłoszeniu.  

  • Podawać wyłącznie prawdziwe i weryfikowalne informacje

Odnoszenie się do konkretnych oczekiwań pracodawcy ma sens o tyle, o ile jest zgodne z prawdą. Nie podawajmy w CV fałszywych informacji. Miejmy na uwadze, że rekruter może szybko zweryfikować to, o czym napisaliśmy. Wystarczy, że wykona jeden telefon do naszego poprzedniego pracodawcy. Oszustwo może wyjść na jaw również podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub w czasie pracy.  

  • Uporządkować dane

Informacje zawarte w CV powinny być podzielone na kategorie  i uporządkowane – dotyczy to w szczególności doświadczenia zawodowego. Opisując historię zatrudnienia, na pierwszej pozycji zamieśćmy dane dotyczące ostatniego miejsca, w którym pracowaliśmy. Podajmy nazwę firmy i stanowiska, a także wskażmy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy.  

  • Zachować czytelny układ treści

Uporządkujmy nasze CV nie tylko pod względem merytorycznym. Zadbajmy również o aspekty estetyczne. Wybierzmy czytelną czcionkę, w której występują polskie znaki, zastosujmy twarde spacje, zachowajmy równe odstępy pomiędzy wersami, krawędziami itp. Dzięki temu dokument będzie wyglądał profesjonalnie, a rekruter szybko zapozna się z jego treścią.  

  • Ujednolicić formę zapisu

Pisząc o doświadczeniu zawodowym i zakresie obowiązków, bądźmy konsekwentni. Chodzi m.in. o sposób, w jaki zapisujemy daty. Określmy, czy podajemy je w formacie: dzień – miesiąc - rok, czy: rok – miesiąc – dzień. Ujednolićmy również formę przekazywania informacji dotyczących czynności, jakie wykonywaliśmy. Zastanówmy się na przykład, czy zastosować równoważniki zdań, czy pisać pełnymi zdaniami. Nie możemy łączyć tych dwóch form i w jednym miejscu pisać np.: „pozyskiwanie nowych klientów”, a w innym: „dbałem o terminową realizację zamówień”.