25.01.2018

6 wskazówek, jak opisać wykształcenie w CV

25.01.2018

Opisując edukację w życiorysie, należy zachować uczciwość. Nie możemy wspominać o ukończeniu studiów, jeśli nie obroniliśmy pracy dyplomowej. Ważne jest również, by podawać informacje stanowiące odpowiedź na oczekiwania potencjalnego pracodawcy.

Tworząc opis wykształcenia w CV, zwróćmy uwagę przede wszystkim na:

  • Właściwe umiejscowienie treści

Najistotniejszym elementem w CV jest opis doświadczenia zawodowego. Zajmując określone stanowisko i wykonując przypisane do niego obowiązki, musimy posiadać konkretne kompetencje. Analizując takie dane, pracodawca może zweryfikować, czy spełniamy jego oczekiwania. Treści związane z wykształceniem zamieszczamy poniżej rubryki dotyczącej doświadczenia.   

  • Ujednolicony zapis

W CV wpisujemy ostatni ukończony etap edukacji. Jeśli jesteśmy po studiach, ale profil klasy w szkole średniej ma związek z zawodem, jaki zamierzamy wykonywać, możemy wspomnieć o tym w życiorysie. Ważne, by wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia, stosując ujednolicony zapis, np.: „październik 2012 – czerwiec 2017” lub „10/2012 – 6/2017”. Podajmy pełną nazwę szkoły/szkół, np. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie lub Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

  • Uczciwość  

Opisując wykształcenie, powołujmy się wyłącznie na prawdziwe informacje. Jeśli jesteśmy w trakcie studiów lub nie obroniliśmy jeszcze pracy dyplomowej, nie posługujmy się tytułem naukowym. W przeciwnym razie możemy narazić się na poważne konsekwencje, takie jak np. kara pozbawienia wolności. Więcej na ten temat: https://porady.pracuj.pl/wyksztalcenie-niepelne-wyzsze-czy-mozna-wpisac-do-cv/, https://porady.pracuj.pl/konsekwencje-podawania-nieprawdziwych-informacji-w-cv/.   

  • Informacje adekwatne do wymagań w ofercie

Treść życiorysu powinna być dostosowana do wymogów potencjalnego pracodawcy. Nie musimy wspominać o ukończeniu studiów niezwiązanych z branżą, w jakiej chcielibyśmy pracować. Możemy podać w CV tytuł pracy magisterskiej lub licencjackiej, ale tylko wtedy, gdy jej temat ma związek z pracą, jaką zamierzamy podjąć.

  • Aktywność studencka

Warto wspomnieć w CV również o działalności w samorządzie szkolnym/studenckim, wygranych olimpiadach lub konkursach, otrzymanych stypendiach czy organizowanych konferencjach. Umieszczając takie treści w dokumencie, wykażemy, że prezentujemy postawę proaktywną.

  • Kursy i szkolenia

Podając konkretne treści w CV, możemy udowodnić, że - oprócz teoretycznego przygotowania w ramach studiów i zdobywania wykształcenia – dbaliśmy też o praktykę. Chodzi np. o staże w firmach oraz rozwijanie umiejętności na kursach i szkoleniach. Duże znaczenie mają np. kompetencje językowe. Warto zdobywać także wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych, takich jak MS Office, Photoshop itd.  

CV - wykształcenie średnie

Jeśli zakończyliśmy edukację na szkole średniej lub właśnie rozpoczęliśmy studia i nie mamy dużego doświadczenia zawodowego, również możemy stworzyć wartościowy życiorys. W takich okolicznościach skoncentrujmy się m.in. na celach zawodowych, aktywności podejmowanej w szkole czy ukończonych szkoleniach i kursach.

Sprawdź, jak napisać CV po liceum: https://porady.pracuj.pl/5-porad-jak-napisac-cv-po-liceum/.